Bewegen en Balans

3 fasen van ‘Runningtherapie’

3 fasen van ‘Bewegen en Balans’

Fase 1, De fase van het leren: ‘Uit je hoofd, in je lijf’
Al bewegend zult u, middels thematische oefeningen, in contact komen met u eigen lichaam, de omgeving waarin u loopt, de groepsgenoten, grenzen tegenkomen en ervaren, om zo te komen tot meer balans.
Aan het eind van de bijeenkomst zal er tijd zijn voor een ontspaningsoefening met eventueel een kop koffie of thee.

Een eerste intake zal telefonisch worden verricht naar aanleiding van een aantal vragenlijsten die ik u per mail zal toesturen.
De cursus zal bestaan uit 10 lessen verdeeld over 12 weken. Daarnaast gaat u 1x in de week zelfstandig lopen en kan u nog 1x mee doen in een fase 2 groep.

Fase 2: ‘Verankering’
In deze fase gaat u het fundament dat u in fase 1 hebt gelegd verstevigen en dus meer eigen maken. In deze fase kunt u 2x per week met de groep meelopen indien u dit wenst. Instromen in deze groep is, na het volgen van fase 1, op elk moment mogelijk.
We gaan ‘gewoon’ samen in beweging. Oefeningen zoals in fase 1 zullen regelmatig terugkomen maar niet volgens een vaste thematiek zoals in fase 1.

Deze ‘cursus’ beslaat een periode van minimaal 1x 3 maanden waarbij je 1-2x per week mee kan lopen (en minimaal 1x per week zelfstandig gaat lopen)

Fase 3: Zelfstandigheid
Dit zegt het al: Je gaat dat wat je geleerd hebt zelf in praktijk brengen als vast patroon in je leefwijze.Bewegen is een niet meer weg te denken activiteit in uw leefstijl geworden. U gaat zelfstandig bewegen. Het kan hierbij motiverend werken dit samen te doen met anderen, bijvoorbeeld uit je loopgroepje van fase 2 maar net zo goed bij een reguliere sportvereniging, je partner, een vriend of vriendin, buurman of buurvrouw.

Mocht u toch weer behoefte hebben aan een meer structurele ‘stok’  achter de deur kunt u weer terug naar Fase 2 (of 1).