Bewegen en Balans

Leefstijlcoaching

Heeft u het idee dat uw wijze van leven anders zou kunnen of krijg u dit advies van uw huisarts of specialist maar vindt u het zelf te ingewikkeld om uw leefstijl te veranderen, dan kan ik u mogelijk helpen dit te ‘ontwikkelen’. Door samen te kijken waar hierin uw disbalans zit, kunnen we ook samen kijken hoe uw leefstijl weer meer in balans te brengen.

Voor wie:
Ik richt mij met leefstijlcoaching vooral op het (weer opnieuw) aanleren van een gezonde leefstijl en gezond leef- en eetpatroon. Dit kan voor u van toepassing zijn als u te maken hebt met een licht verhoogde bloeddruk, een gestoorde nuchtere suikerspiegel, verhoogd cholesterol, over- of ondergewicht of andere ongezonde gewoonten die u zou willen veranderen. Leefstijlcoaching is ook voor mensen met een chronische aandoening (hart- longaandoeningen, rheuma, etc.) die na een afgerond revalidatietraject nog niet helemaal weten hoe hun geadviseerde nieuwe leefstijl vorm te geven.
Mocht ik inschatten dat er toch medische hulp nodig is of hulp van een specifieke deskundige (dietiste/ praktijkondersteuner/ psycholoog/ reguliere of verbijzonderde fysiotherapeut) zal ik dit direct met u bespreken.

Werkwijze
Tijdens een intakegesprek kijken we samen naar je voedingspatroon, beweegpatroon en mogelijke (mentale) blokkades die hierbij stimulerend en of belemmerend kunnen werken. Uit zorgvuldigheid en om te bepalen hoe samen op weg te gaan naar balans maar ook om te bepalen of dit het juiste moment is om samen aan de slag te gaan,  wil ik graag enig inzicht krijgen in uw medische voorgeschiedenis en, indien van toepassing, huidige medische status. Indien er naar aanleiding van de intake redenen zijn om eerst de huisarts te raadplegen dan zal ik dit direct met u bespreken.
Samen zullen we een traject uitstippelen met vaste evaluatiemomenten. Verandering vraagt tijd. Gedragsverandering vraagt minimaal 3 maanden. Blijvende verandering al snel 18 maanden. U moet het zelf doen! De contactfrequentie zal dan ook in de loop van de tijd afnemen